Wskaźniki antropologiczne


Wskaźniki antropologiczne, czyli wskaźnik Queteleta I, Queteleta II, czyli BMI, wskaźnik Rohrera, wskaźnik smukłości i WHR. Co to są za wskaźniki? Jak się je oblicza? Jakie są normy? Przekonaj się że BMI i WHR to nie jedyne warte do sprawdzenia wskaźniki wagowo - wzrostowe!

Wskaźnik Queteleta I :

Określa smukłość i delikatność sylwetki. Stosuje się go stosunkowo rzadziej w porównaniu do wskaźnika Queteleta II, czyli BMI. Oblicza się go ze wzoru:

WQ : masa ciała (w gramach) / wysokość ciała (w centymetrach)
np. 50000 gramów/160 cm = 312,5
Klasyfikacja WQ:
Budowa słaba: mężczyźni poniżej wartości 388,8 / kobiety poniżej 310,1
Budowa średnia: mężczyźni od 388,8 do 511,4 / kobiety od 310,1 do 408,4
Budowa mocna: mężczyźni od 511,5 i wzwyż / kobiety od 408,5 i wzwyż

Wskaźnik Queteleta II

Wskaźnik Queteleta II, czyli wskaźnik BMI (body mass index). Określa stopień otyłości, niedowagę lub nadwagę. Jest powszechnie stosowany i znany w klubach fitness, poradniach dietetycznych i placówkach leczniczych. Oto wzór do obliczenia wskaźnika BMI:

BMI = masa ciała (w kilogramach) / wysokość ciała² (w metrach)

np. 50kg/ 1,6x1,6 metrów = 19,53

Klasyfikacja BMI:

Niedobór masy: poniżej wartości 18,5
Masa prawidłowa: 18,5 - 24,9
Nadwaga: 25,0 - 29,9
Otyłość: 30,0 - 39,9
Otyłość olbrzymia, czyli patologiczna: od wartości 40,0 w górę

Wskaźnik Rohrera

Rzadko używany i mało znany. Pozwala na określenie typu budowy ciała badanego. Ma tylko trzy podklasyfikacje, więc jest mało precyzyjny, podobnie jak wskaźnik Queteleta I. Sposób obliczania Wskaźnika Rohrera to:

WR = masa ciała (w gramach) / wysokość ciała³ (w centymetrach) x 100

np. 50000gramów/160³ centymetrów = 50000 / 4096000 x 100 = 1,22

Klasyfikacja WR według Kowalewskiej:

Typ leptosomiczny: mężczyźni poniżej wartości 1,13 / kobiety poniżej wartości 1,23
Typ atletyczny: mężczyźni od 1,13 do 1,34 / kobiety od 1,23 do 1,43
Typ pykniczny: mężczyźni od 1,35 wzwyż / kobiety od 1,44 wzwyż.

Wskaźnik smukłości

Wzór wyznaczający poziom smukłości ciała jest również prosty i bazuje na wysokości ciała i masie ciała. Oto wzór wyznaczający smukłość ciała:

WS= wysokość ciała (w centymetrach) / ³√masa ciała (w kilogramach)=

np. 160 cm / ³√50 kg = 160 / 3,68 = 43

Klasyfikacja WS:

Budowa tęga: mężczyźni poniżej wartości 39,5 / kobiety poniżej wartości 40,7
Budowa średnia: mężczyźni od 39,5 do 43,2 / kobiety od 40,7 - 44,2
Budowa smukła: mężczyźni od 43,3 wzwyż / kobiety od 42,3 wzwyż

Wskaźnik dystrybucji tłuszczu, czyli WHR

Wskaźnik WHR jest powszechnie znany i stosowany chociażby w placówkach rehabilitacyjnych, kardiologicznych i dietetycznych. WHR ocenia poziom otyłości brzusznej, a przez to ryzyko zachorowania na serce. Wzór WHR to:

WHR = Obwód pasa/ Obwód bioder

Klasyfikacja WHR:

Klasyfikacja w zależności od autorów jest różna. Znajdą Państwo tutaj zmodyfikowaną klasyfikację według WHO

Typ obwodowy, czyli gynoidalny: mężczyźni poniżej 0,90 / kobiety poniżej 0,80
Wskaźnik podwyższonego ryzyka: mężczyźni od 0,90 do 0,99 / kobiety od 0,80 do 0,84
Typ centralny, czyli androidalny: mężczyźni od 1 i powyżej / kobiety od 0,85 i powyżej tej wartości
Czyli, im wskaźnik WHR jest wyższy, tym wyższe ryzyko zapadnięcia na choroby wieńcowe.
Zostaw komentarz